Hitelkártya igénylés feltételei

1. Citibank Citi Life hitelkártya igénylés feltételei

A Citi Life hitelkártya igénylés alapvető feltételei főkártyabirtokos esetén:

  1. Nagykorúság
  2. A főkártyabirtokos által igazolt minimum havi nettó 75 000-100 000 Ft jövedelem az igénylés módjától függően
  3. Magyarországi lakó- és munkahely.

Citi Life hitelkártya THM: 44,7%, havi kamat 2,91%. A THM az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok alapján 375 000 Ft hitelösszeg, 12 hónap futamidő, változó havi hitelkamat, a havi kártyadíj és a havi számlavezetési díj figyelembevételével került kiszámításra. Felhívjuk figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban legalább a havi számlakivonatban meghatározott minimum fizetendő összeget vissza kell fizetnie.
A jelen hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja, és nem minősül ajánlattételnek. A Citi Life kártya jóváhagyása és a Citi Life Kamatnullázó elbírálása a Bank egyedi hitelbírálati döntésétől függ.

2. Az ERSTE bank hitelkártya igénylésének és ezáltal a hitelkártya szerződés hatályba lépésének feltételei

 

A hitelkártya terméket azon ügyfelek vehetik igénybe, akik az alábbiakban meghatározott valamennyi vonatkozó feltételnek megfelelnek és akiket a Bank a hitelelbírálás során hitelképesnek minősít:

a) devizabelföldi természetes személy, aki rendelkezik:

magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító okirattal (személyi igazolvány/személyazonosító igazolvány és személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) és

egy második, személyére kiállított érvényes okmánnyal (adó-, vagy TB kártya, vagy jogosítvány, vagy útlevél);

Ideiglenes személyi igazolvány nem fogadható el

b) állandó (bejelentett) lakóhellyel rendelkezik

c) betöltötte 21. életévét, de igényléskor 68. életévét nem töltötte be

d) telefonnal rendelkezik: tartózkodási helyi – az igénylő nevére vagy a bejelentett állandó vagy tartózkodási/ideiglenes címre szóló – vezetékes vagy mobil telefonnal (előfizetéses, kártyás vagy munkáltató által biztosított) és munkahelyi vezetékes telefonnal rendelkezik

e) legalább 3 hónapja bármely, tevékenységét a Magyar Köztársaság területén folytató banknál vezetett, forgalmazó lakossági folyószámlával rendelkezik.

Erste Bank Rt-nél vezetett lakossági bankszámla esetén számlakivonattal történő igazolása nem szükséges, más banknál vezetett lakossági folyószámla esetén utolsó két havi bankszámlakivonattal igazolható.

f) Alkalmazott esetén:

Magyarországon bejegyzett és nyilvántartott cég alkalmazásában legalább 9 hónapos folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, amelyet legfeljebb két munkahelyről igazolhat . Folyamatosnak minősül a munkaviszony, amennyiben a munkaviszonyban nincs 30 napnál hosszabb megszakítás

Jelenlegi munkahelyén legalább 3 hónapos folyamatos munkaviszony

Munkáltatói igazolással rendelkezik

Havi nettó átlagos jövedelme eléri az 50.000 Ft-ot.

g) Nyugdíjas esetén:

Rendelkezik nyugdíjas igazolvánnyal

Amennyiben nem EBH nyugdíjátutalásos, rendelkezik utolsó havi nyugdíjszelvénnyel vagy utolsó havi számlakivonattal, melyre a nyugdíj érkezik

A nyugdíj utolsó havi nettó összege eléri az 50.000 Ft-ot

h) Egyéni vállalkozó esetén:

Rendelkezik vállalkozói igazolvánnyal

Rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel

Rendelkezik az utolsó évre vonatkozó APEH jövedelemigazolással

Az APEH jövedelemigazolás alapján jövedelme havi átlagos nettó összege eléri az 50.000 Ft-ot

Mellékállásból származó jövedelem figyelembe vehető, amennyiben teljesülnek a f), h) pontok kritériumai. Több forrásból származó jövedelem esetében a minimális jövedelemre vonatkozó kritérium a jövedelmek összegére vonatkozik.

j) Nincs lejárt közüzemi tartozása és a közüzemi számla esedékességét maximum 15 nappal haladja meg a befizetési bizonylaton szereplő befizetési dátum

k) Nem szerepel a központi hitelinformációs rendszerben (KHR)

l) Az ügyfélnek az Erste Banknál, illetve más magyarországi banknál vezetett lakossági forint bankszámláján a hó végi kényszer hitele az utolsó két hónapban egyszer sem haladta meg a 3.000 Ft-ot.

m) Az ügyfélnek – adósként, adóstársként vagy készfizető kezesként - a Erste Banknál nincs késedelmes tartozása ill. késedelmes kötelezettségvállalása;

n) Büntető eljárás, végrehajtási eljárás nem folyik ellene, lejárt köztartozása nincs.

Az igénylő által kitöltendő, illetve kitöltetendő nyomtatványok:

a) Hitelkártya igénylőlap

b) Alkalmazottak esetében:

Munkáltatói jövedelemigazolás: 30 napnál nem régebbi, Magyarországon bejegyzett és nyilvántartott munkáltató által kiállított.

Az igénylő által bemutatandó valós és érvényes nyomtatványok:

a) Érvényes személyi igazolvány/személyazonosító igazolvány és személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

b) Második, személyre kiállított érvényes okmány (adó- vagy TB kártya, jogosítvány, útlevél)

c) Forgalmazó bankszámla utolsó két havi kivonata.

Az Erste Bank Rt-nél vezetett lakossági folyószámla megléte esetén benyújtása nem szükséges. Forgalmazónak minősül a bankszámla, ha az adott hónapban legalább egy belső vagy külső, nem saját számlák közötti GIRO tranzakció volt.

Amennyiben alkalmazottak esetében a havi nettó jövedelem 150.000 Ft vagy azt meghaladó mértékű, akkor azon bankszámla kivonatának bemutatása szükséges, amelyen szerepel az igénylő munkabér jóváírása. Amennyiben az alkalmazott havi nettó 150.000 Ft-ot elérő munkabérét nem bankszámlára kapja, a jövedelmét APEH jövedelemigazolással kell igazolnia. A bankszámlamúlt igazolására ebben az esetben is fennáll az utolsó két havi bankszámla kivonat benyújtási kötelezettség.

d) Egy, az állandó vagy tartózkodási lakcímére szóló kifizetett közüzemi szolgáltató részéről kiállított számlalevél (vezetékes telefon, mobiltelefon előfizetés, víz, kábel TV, elektromos áram, gáz, távfűtés), valamint a készpénzátutalási megbízás befizetést igazoló feladóvevény, vagy bankszámlakivonat, amelyről megállapítható a teljesítés.

- Készpénzátutalási megbízással történő fizetés esetén a legutolsó kiegyenlített közüzemi számlát (a közüzemi számla esedékességétől – fizetési határidejétől - számítva nem telhet el 30 naptári napnál több a befogadás napjáig) és a kifizetést igazoló feladóvevényt (a közüzemi számla esedékességét – fizetési határidejét - maximum 15 nappal haladja meg a befizetési bizonylaton szereplő befizetési dátum) kell benyújtani;

- Bankszámláról történő fizetése esetén azt a közüzemi számlát kell benyújtani, aminek a kifizetését az a legutolsó bankszámlakivonat igazolja, amely bankszámlakivonat keltétől számítva nem telhet el 34 naptári napnál több a befogadás napjáig, és a közüzemi számla esedékességét – fizetési határidejét – maximum 15 nappal haladja meg a bankszámlakivonaton szereplő befizetési dátum;

e) Alkalmazott esetében:

Munkáltatói jövedelemigazolás

30 napnál nem régebbi, Magyarországon bejegyzett és nyilvántartott munkáltató által

kiállított.

A jövedelem igazolása érdekében az utolsó évre vonatkozó – 30 napnál nem régebbi – APEH jövedelemigazolás benyújtás szükséges, amennyiben:

§ az alkalmazotti jogviszonyból származó havi nettó jövedelem eléri a 150.000 Ft-ot és nem azon bankszámla utolsó két havi kivonata kerül bemutatásra, amelyre a munkabér jóváírás érkezik,

§ aki saját maga vagy családja által tulajdonolt cég alkalmazásában áll

f) Nyugdíjas esetében

Nyugdíjas igazolvány

Utolsó havi nyugdíjszelvény vagy utolsó havi nyugdíj-átutalásos számla kivonata

Az Erste Bank Rt-nél vezetett, nyugdíjátutalásos lakossági folyószámla megléte esetén benyújtása nem szükséges.

g) Egyéni vállalkozó esetében:

- Vállalkozói igazolvány

- Utolsó lezárt évre vonatkozó – 30 napnál nem régebbi – APEH jövedelemigazolás

h) Társkártya igénylő esetében:

- Társkártya adatlap hitelkártya szerződéshez

- Érvényes személyi igazolvány/személyazonosító igazolvány és személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

© Copyright 2023 Hitel Vadász.Minden jog fenntartva.

Keresés

Ez a weboldal cookie-kat használ a hitelesítés, navigáció és egyéb funkciók kezelésére. Honlapunk használatával Ön elfogadja hogy cookie-kat helyezhetünk el az eszközén.
GDPR letöltés | GDPR rendelet