Osztrák hitel - Osztrák lakossági szabad felhasználású jelzálog hitel

Osztrák hitelt ajánljuk azon ügyfeleink részére, akik hazai bankoknál nem juthatnak hitelhez.

Az osztrák hitel egy speciális jelzáloghitel, vagyis a felvételéhez az osztrák bank előírásainak megfelelő típusú és minőségű ingatlanra van szükség. Ez kiváltképp forgalomképes, jó állapotú, lehetőleg nagyvárosi lakóingatlan lehet, de egyes esetekben más céges ingatlanfedezetre is felvehető az osztrák hitel, ha mellette lakóingatlan is bevonható.
A hitelbírálat során a jövedelmi szempontok nem elsődlegesek, de a hitelfelvevő vagyoni, anyagi helyzetét azért figyelembe veszik.

Az osztrák bank az ingatlan forgalmi értékének az 50%-át adja max. 20 éves futamidőre, szabadfelhasználású hitelként, hitelfelvevő lehet Barlistás is.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

I. A kölcsönigénylés és a szerződéskötés folyamata

1. Előzetes hitelbírálat

A Bank előzetes hitelbírálatot végez az alábbiakban felsorolt dokumentumok benyújtása alapján. Pozitív elbírálás esetén a Bank által kiküldött értékbecslő által sor kerül a helyszíni értékbecslésre, míg negatív elbírálás esetén az Ügyfél kölcsönkérelme elutasításra kerül akár feltétlenül, akár feltételesen, úgy mint pl. tulajdoni lap széljegymentesítéséig, kiegészítő szerződések benyújtásáig.

Az előzetes hitelbírálathoz szükséges dokumentumok:

 • Adatlap előszűréshez (kitöltve és minden oldalán aláírva)
 • Jelen tájékoztató az Ügyfél által aláírva
 • 30 napnál nem régebbi teljes tulajdoni lap
 • az fedezetül felajánlott ingatlan fotói (4 külső az ingatlan 4 oldaláról - 3 belső: konyha, nappali, fürdőszoba)
 • megbízási szerződés (minden oldalán aláírva)

2. Értékbecslés

Az értékbecslést kizárólag a Bank által meghatározott értékbecslő cég végezheti. Az értékbecslés díja minden esetben az Ügyfelet terheli. Az értékbecslés díját a megbízott értékbecslést végző cégnek a helyszínen kell megfizetni.

A helyszíni értékbecsléskor az értékbecslőnek át kell adni:

 • az ingatlanra vonatkozó adatlapot
 • az ingatlanra vonatkozó térképkivonatot
 • az ingatlan alaprajzát
 • társasházi ingatlan esetén a társasházi alapító okirat másolatát
 • osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdonostársak között a használati megosztásra vonatkozó megállapodás másolatát.

Az értékbecslés díja:

 • Budapesten - lakás: 25.000 Ft + ÁFA, lakóház: 30.000 Ft + ÁFA
 • Budapest agglomerációja - 30.000 Ft + ÁFA
 • Budapest agglomerációján kívül - 35.000 Ft + ÁFA

3. Hitelbírálat

Az értékbecslést és az alábbiakban megjelölt hitelbírálathoz szükséges dokumentumok hiánytalan benyújtását követően kerül sor a végleges hitelbírálatra. A Bank döntéséről a megbízott tájékoztatja a megbízó ügyfelet. Az ajánlat elfogadása után a Bankban kerül sor a szerződés aláírására és a szerződésben, illetve jelen tájékoztató 4. pontjában foglalt kötelezettségek teljesítését követően pedig a folyósításra.

A hitelbírálathoz szükséges dokumentumok:

 • kölcsönkérelmi adatlap (kitöltve és minden oldalán aláírva)
 • személyes okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya) másolata
 • értékbecslés
 • ingatlan adásvétele esetén adásvételi szerződés vagy előszerződés, kivételes esetben az eladó értékesítési szándékát kifejező szándéknyilatkozat
 • más banki hitel kiváltása esetén a kiváltandó hitelre vonatkozó banki egyenlegközlő nyilatkozat

4. Folyósítás

A folyósításhoz szükséges dokumentumok:

 • közjegyzői okirat
 • közjegyzői okirat és zálogszerződés (vételi jogra vonatkozó megállapodás) földhivatali érkeztetése (Megbízott cég intézi)
 • széljegyes tulajdoni lap (kiváltását és a Bank részére történő megküldését Megbízott cég intézi)
 • vagyonbiztosítás a Bank javára engedményezve (Ügyfél intézi)
 • előző évi mérleg/adóbevallás (saját céggel rendelkezők/egyéni vállalkozók)
 • cégkivonat/vállalkozói igazolvány (saját céggel rendelkezők/egyéni vállalkozók)
 • jövedelemigazolás (A Bank kétnyelvű formanyomtatványán)!!!
 • más banki hitel kiváltása esetén kiengedő nyilatkozat (Ügyfél szerzi be)
 • Kincstári Vagyoni Igazgatóság hozzájáruló nyilatkozata jelzálogjog bejegyzéséhez (Magyar Állam javára bejegyzett jogok esetén)
 • Gyámhatóság hozzájáruló nyilatkozata jelzálogjog/vételi jog bejegyzéséhez (amennyiben a biztosíték tulajdonosai között kiskorú gyermek található)

5. A kölcsön fedezete

A Bank hitelezési tevékenysége az egész ország területére kiterjed. A kölcsön fedezete lehet a Bank által forgalomképesnek ítélt egy vagy több ingatlan, melyek között egy lakóingatlannak minden esetben kell lennie.

A finanszírozási hányad az ingatlan piaci értékének maximum 40-60%-a (az ingatlan területi elhelyezkedésétől függően).

6. A kölcsön devizaneme euro.

7. Hitelkondíciók

 

Kamat + évi kezelési költség:

6,75%-9,75%

(a Bank hitelbírálati döntése alapján)

Futamidő:

max.15 év

Felvehető kölcsönösszeg:

5 Mio Ft-tól (ill. ennek megfelelő euro)

Törlesztési periódusok:

Negyedévente egyenlő tagú törlesztéssel (annuitásos alapon)

Hitelfedezeti balesetbiztosítás:

95-172 EUR/év

Egyszeri banki költségek:

- Hitelbírálati díj:

1%

- Szerződéskötési (és egyéb) díjak:

230 EUR

Értékbecslési díj:

25.000-35.000 Ft + ÁFA

Közjegyzői díj

(az aktuális közjegyzői díjszabás szerint):

Kb. 0,3-0,5%

Földhivatali illetékek:

(tulajdoni lap, bejegyzési illeték)

4.000 Ft/tulajdoni lap

10.000 Ft/ingatlan

8. Előtörlesztés

A hitel előtörlesztésére, illetve végtörlesztésére bármikor lehetőség van. A hitelszerződés módosítás díja 150 EUR, mely a bank felé előre fizetendő. A végtörlesztés díja 200 EUR.

9. Biztosítékok

Az Ügyfélnek és Adóstársának (zálogkötelezetteknek, kezeseknek) közjegyző előtt egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatot kell tenniük.

A kölcsön biztosítékai:

 • v Zálogjog és opciós vételi jog a fedezetül szolgáló ingatlanra
 • v Vagyonbiztosítás az ingatlanra, melynek kedvezményezettje a Bank

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek!

A hitel elbírálása az általunk biztosított kérelmi nyomtatványok kitöltését, a szükséges dokumentumok csatolását követően általában 1 max 5 nap alatt történik.
A hitel futamideje 10 vagy 15 év, egyes esetekben akár 35 év is lehet, előtörlesztésre van lehetőség. A hitel kondíciói egyedi ügyletenként kerülnek megállapításra, a hitelkérelem összes adatának, dokumentumának benyújtásakor részletes árajánlatot adunk.
A hitelt BAR-listások is igénybe vehetik, szabad felhasználású, tehát bármilyen célra fordítható. A hiteligényléshez szükséges dokumentumokat az alábbiak szerint kérjük be:

- eredeti, aktuális helyzetet bemutató tulajdoni lap
- térképmásolat (társasház, panel esetén nem szükséges)
- személyi igazolvány, lakcímkártya másolata
- alaprajz, műszaki leírás
- fotók az ingatlanról
- biztosítási kötvény másolata

Általános feltételek:
Finanszírozási terület: Egész ország területén. Csak jó állapotú, forgalomképes lakóingatlan, frekventált helyen nyaraló. Minimum tíz millió Ft. ingatlan forgalmi érték.

Finanszírozás aránya: Az ingatlan forgalmi értékének 40 - 60%-ig.(banki döntés) A hitel alsó határa 5 millió Ft-nak megfelelő euro, felső határa korlátlan.

A hitelkérelem folyamata:
* Hitelkérelem befogadása.(minden dokumentum hiánytalan átadása)
* Előzetes szűrés, értékelés.
* Továbbítás a bankhoz
* Pozitív döntés esetén, a bank értékbecslőt küld ki.
* Szerződéskötés általában Ausztriában.
* Folyósítás és törlesztés EUR-ban, havonta, negyedévente utalással.

Előzetes költség az előszűrés után az értékbecslés díja, további költség a folyósításkor levonandó hitelközvetítés díj: kilenc százalék.

 

Osztrák hitel

© Copyright 2020 Hitel Vadász.Minden jog fenntartva.

Keresés

Ez a weboldal cookie-kat használ a hitelesítés, navigáció és egyéb funkciók kezelésére. Honlapunk használatával Ön elfogadja hogy cookie-kat helyezhetünk el az eszközén.
GDPR letöltés | GDPR rendelet