EURÓ Személyi kölcsön

Az Inter-Európa Bank Rt. a banknál euró devizaszámlát és forint lakossági bankszámlát vezető ügyfelek számára kedvező kamatozású euró kölcsön konstrukciót kínál,

már 7.500 Ft-os induló havi törlesztőrészlettől. A kölcsönt a bank hitelképességi feltételeinek megfelelő ügyfelek ingatlanfedezet mellett vehetik igénybe. A kölcsön tetszőleges célra felhasználható. Az igénybevétel főbb feltételei a következők:

Hitelösszeg: 4.000 - 40.000 EUR

Futamidő: 1-30 év

Kamat: A kölcsön változó kamatozású. Az induló éves kamat mértéke 3 hónapos kamatperiódus esetén: 4,99% (THM*: 7,82 %). Az induló éves kamat mértéke 6 hónapos kamatperiódus esetén: 4,99% (THM**: 7,82 %). A kamat AKCIÓS, visszavonásig érvényes. A meghirdetett kamat változhat, a kölcsönszerződések az aláírás napján érvényes Tájékoztató szerinti kamatokkal kerülnek megkötésre.

* 20.000 EUR kölcsönösszeg, 20 év futamidő, 3 hónapos kamatperiódus, egy ingatlanfedezet esetén.
** 20.000 EUR kölcsönösszeg, 20 év futamidő, 6 hónapos kamatperiódus, egy ingatlanfedezet esetén.

A Teljes Hiteldíj Mutatóra (THM) vonatkozóan megadott értékek tájékoztató jellegűek, a bank a konkrét kölcsönösszeg és futamidő alapján határozza meg az adott ügyletre érvényes THM értéket. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével a kölcsön devizanemében teljesített fizetések alapján történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel árfolyam és kamatkockázatát. A THM jelen tájékoztatón történő meghatározásakor a forintban felmerülő költségeket a Bank, az általa alkalmazott, a tárgynegyedévet megelőző hónap 1. munkanapján (jelen esetben: 2006. március 1.) érvényes deviza eladási árfolyamon veszi figyelembe.

Kamatperiódus: A választható kamatperiódus 3 hónap, vagy 6 hónap. A kamatperiódus az az időintervallum, amely alatt a kölcsön kamata állandó. A választott kamatperiódus a futamidő alatt nem változtatható!

Kezelési költség:0,2 % /hó. A számítás alapja az ügyleti év első napján fennálló tőketartozás.

Törlesztés:A kölcsön visszafizetése havi egyenlő részletekben történik. Az euróban meghatározott havi törlesztőrészlet tartalmazza a tőkét, a kamatot és a kezelési költséget. A törlesztőrészletek megfizetésével kapcsolatos, a deviza átváltásból eredő esetleges árfolyamkockázatot teljes egészében az ügyfél viseli!

Biztosíték:A biztosíték magánszemély tulajdonában lévő, tehermentes ingatlan lehet. A kölcsönösszeg legfeljebb a bank által megállapított forgalmi érték 65%-a lehet. A házastársnak és valamennyi tulajdonostársnak egyetemleges adósként a kölcsönszerződést alá kell írni.

Hitelbírálati díj:0 forint

Értékbecslési díj: 30.000 Ft + ÁFA ingatlan biztosítékonként (A hitelkérelem beadásakor fizetendő.)

Folyósítási jutalék: Akció! A 2006. június 15-ig teljes körűen benyújtott hitelkérelmek esetén a Bank a folyósítási jutalékot elengedi.

Szerződésmódosítási díj:a fennálló tőkekövetelés 2,0 %-a, de min.: 40 EUR

Fedezetmódosítási díj:Ingatlan kiengedése, cseréje, újabb ingatlanfedezet bevonása esetén fizetendő. Mértéke 10.000 Ft, ha értékbecslés is szükséges, + 30.000 Ft/ingatlan.

Egyéb:A folyósításhoz a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozó érvényes vagyonbiztosítás, valamint a kártérítési összeg bankra történő engedményezése szükséges. A kölcsön törlesztőrészleteit az IEB-nél vezetett euró devizaszámláról, a biztosítási díjakat a forint lakossági bankszámláról kell fizetni. A jelzálogjog földhivatali bejegyzésének költsége (10.000 Ft), valamint a közjegyzői költség a kölcsönfelvevőt terheli.

A kölcsönkérelem beadásához szükséges:

  • Személyi igazolvány, amennyiben a személyi igazolvány nem tartalmazza a személyazonosító számot/lakcímet, az ezt igazoló hatósági igazolvány is szükséges.
  • Egy másik fényképes igazolvány
  • Adóigazolvány
  • Közüzemi számlák. (2x3+befizetések igazolása) Az állandó lakcímre és az utolsó három hónapra vonatkozó két különböző közüzemi számla. Ha van vezetékes telefon, akkor az egyiknek a vezetékes telefonra vonatkozó számlának kell lennie. A számlák kifizetését igazoló irat(ok). A számláknak az állandó lakcím szerinti ingatlanra kell vonatkozniuk, de nem szükséges az, hogy az ügyfél nevére szóljanak.
  • Tulajdoni lap. (az illetékes földhivatal által 10 napnál nem régebben kiadott, a földhivatal által hitelesített tulajdoni lap másolat, továbbá telkes ingatlan esetén hivatalos helyszínrajz/térképmásolat másolat.)
  • Tulajdonostársi nyilatkozat. Amennyiben a felajánlott ingatlannak más tulajdonosa is van (vagy lesz) szükséges, egy-egy általuk aláírt, a jelzálogjog bejegyzéshez való hozzájárulásról szóló előzetes nyilatkozat.
  • Haszonélvezői nyilatkozat. Amennyiben a felajánlott ingatlan haszonélvezeti (özvegyi) joggal terhelt, egy-egy, a jogosult(ak) által aláírt, a jogosultságról való lemondásra, vagy az egyetemleges adósként/készfizető kezesként történő kötelezettség vállalására vonatkozó előzetes nyilatkozat.
  • Sorkatonai szolgálat igazolása. Az adott naptári évben a 31. életévüket nem betöltő férfi kölcsönigénylők esetén szükséges a sorkatonai kötelezettség letöltöttségének, illetve a felmentés igazolása. Az igazolást az illetékes Hadkiegészítő Parancsnokságtól lehet személyesen, vagy levélben megkérni.
  • Biztosítás és biztosítói engedményezési nyilatkozat. A felajánlott ingatlan biztosítására vonatkozó, a biztosító által is aláírt igazolás és engedményezési nyilatkozat (A biztosítással kapcsolatos iratoknak elegendő a folyósításhoz rendelkezésre állni, azonban az ügyintézés gördülékenysége érdekében célszerű ezeket már a kérelem beadásakor biztosítani.)

Igény esetén a bank előbírálatot végez, amely keretében előzetes tájékoztatást ad arról, hogy jövedelmi szempontból mekkora a felvehető kölcsönösszeg. Ez a tájékoztatás nem minősül a kölcsönnyújtásra irányuló kötelezettségvállalásnak.

A bank fenntartja a jogot a hitelkérelmek elbírálására, saját megítélése szerint egyéb biztosítékok bevonására, pótlólagos dokumentumok bekérésére, illetve a hitelkérelem visszautasítására.

© Copyright 2022 Hitel Vadász.Minden jog fenntartva.

Keresés

Ez a weboldal cookie-kat használ a hitelesítés, navigáció és egyéb funkciók kezelésére. Honlapunk használatával Ön elfogadja hogy cookie-kat helyezhetünk el az eszközén.
GDPR letöltés | GDPR rendelet