Fejlesztési és beruházási hitel

BERUHÁZÁSI HITEL

Éven túli, a vállalkozás beruházásainak finanszírozását szolgáló hitel.

A hitel célja: ingatlanépítés, -bővítés, -felújítás, valamint átalakítással egybekötött ingatlanvásárlás.

A hitel futamideje: legfeljebb 5 év (türelmi idővel együtt)

Türelmi idő: legfeljebb 1 év

A hitel rendelkezésre tartási ideje: maximum 1 év

A hitel devizaneme: forint

A hitel minimális összege: 3 millió Ft.

A hitel maximális összege: a finanszírozott számlák nettó értékének maximum 80%-a.

A hitel lehívása: az egyes lehívások minimum összege 500 ezer Ft. Az egyes lehívási kérelmeket 3 banki munkanappal a kért folyósítási időpontot megelőzően, írásban kell eljuttatni a bankhoz.

A hitellehívás feltételei: a hitel folyósítása forrásarányosan, számlák alapján történik. Minden egyes folyósítás előtt szükséges az eredeti számla/számlák bemutatása és az előírt saját erő felhasználásának igazolása, amely a következőképpen történhet:

   1. a saját erőt az Üzletfél a banknál vezetett számlájára befizeti és azt a bankszámla alapján átutalja a kivitelezőnek/ingatlan eladónak, vagy

 

   2. az Üzletfél bemutatja
    a) az általa kifizetett számlát és pénztári bizonylatot, vagy

 

    b) az általa kifizetett számlát és banki igazolást az átutalási megbízás teljesítéséről,

 

   c) az általa kifizetett számlát és bankszámlakivonatot.

A hitel folyósítása: az Üzletfél számlájára történik azzal a megkötéssel, hogy a kivitelező/ ingatlan eladó számlájára utalja tovább a hitel összegét a bank.

Előtörlesztés: a lehívott összegek futamidő alatti előtörlesztése 5 banki napos előzetes értesítés mellett lehetséges. Az előtörlesztett összegek újra nem hívhatóak le.

Kamat és egyéb költségek: a kamat, valamint a fizetendő díjak, jutalékok (kezelési költség, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási jutalék, módosítási díj) mértéke a hitel összegének, az adósminősítés eredményének, valamint a felajánlott fedezetnek a figyelembevételével kerülnek meghatározásra. A kamatfizetés a folyósítástól számítva havonta (egyedi elbírálás alapján 3 havonta) esedékes.

Törlesztés: havonta (egyedi elbírálás alapján 3 havonta), egyenlő tőketörlesztési részletekben.

Fedezet: a fejlesztés tárgya kötelezően bevonandó fedezetként.

Egyéb kikötés: az Üzletfélnek a beruházás befejezését igazolnia kell a bank felé, (használatbavételi engedély vagy műszaki ellenőr igazolása) és az azt követő 15 napon belül be kell jegyeztetnie a jelzálogjogot.

 

FEJLESZTÉSI HITEL

Éven túli, a vállalkozás fejlesztéseinek finanszírozását szolgáló hitel.

A hitel célja: tárgyi eszközök (ingatlanok, berendezések, gépek, járművek), valamint immateriális javak (vagyoni értékű jogok, üzleti vagy cégérték, szellemi termékek) megvásárlása, részesedések finanszírozása.

A hitel futamideje: maximum 5 év ( türelmi idővel együtt)

Türelmi idő: legfeljebb 6 hónap

A hitel rendelkezésre tartási ideje: legfeljebb 6 hónap

A hitel devizaneme: forint

A hitel minimális összege: 1 millió Ft.

A hitel maximális összege: a finanszírozott számlák nettó értékének maximum 80%-a, cégvásárlás esetén maximum 50%-a.

A hitel lehívása: az egyes lehívások minimális összege 500 ezer Ft. Az egyes lehívási kérelmeket 3 banki munkanappal a kért folyósítási időpontot megelőzően kell eljuttatni a bankhoz.

A hitellehívás feltételei: a hitel folyósítása forrásarányosan, számlák alapján történik. Minden egyes folyósítás előtt szükséges az eredeti számla/számlák bemutatása és az előírt saját erő felhasználásának igazolása, amely a következőképpen történhet:

   1. a saját erőt az Üzletfél a banknál vezetett számlájára befizeti és azt a bankszámla alapján átutalja a szállítónak, vagy

 

   2. az Üzletfél bemutatja

 

    a) az általa kifizetett számlát, és pénztári bizonylatot, vagy

 

    b) az általa kifizetett számlát és banki igazolást az átutalási megbízás teljesítéséről, vagy

 

    c) az általa kifizetett számlát és a bankszámlakivonatot,

 

   3. egyéb módon.

A hitel folyósítása: az Üzletfél számlájára történik azzal a megkötéssel, hogy a folyósított hitelösszeg a finanszírozott számla átutalással való kiegyenlítésre kerül felhasználásra.

Előtörlesztés: a lehívott összegek futamidő alatti előtörlesztése 5 banki munkanapos előzetes értesítés mellett lehetséges. Az előtörlesztett összegek újra nem hívhatóak le.

Kamat és egyéb költségek: a kamat, valamint a fizetendő díjak, jutalékok (kezelési költség, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási jutalék, módosítási díj, előtörlesztési díj) mértéke a hitel összegének, az adósminősítés eredményének, valamint a felajánlott fedezetnek a figyelembevételével kerülnek meghatározásra. A kamatfizetés a folyósítástól számítva havonta (egyedi elbírálás alapján 3 havonta) esedékes.

Törlesztés: havonta (egyedi elbírálás alapján 3 havonta), egyenlő tőketörlesztési részletekben.

Fedezet: a fejlesztés tárgya kötelezően bevonandó fedezetként.

Egyéb kikötés: az Üzletfélnek a fejlesztés megtörténtét igazolni kell a bank felé, és az azt követő 15 napon belül be kell jegyeztetnie a jelzálogjogot.

© Copyright 2024 Hitel Vadász.Minden jog fenntartva.

Keresés

Ez a weboldal cookie-kat használ a hitelesítés, navigáció és egyéb funkciók kezelésére. Honlapunk használatával Ön elfogadja hogy cookie-kat helyezhetünk el az eszközén.
GDPR letöltés | GDPR rendelet