Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április27 - i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

1. Alapelvek a hitel.ypo.hu adatkezelése során személyes adat akkor kezelhető, ha
• az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
• az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés, megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
• az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
• az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
• az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
• az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az Infotv. 6. § (3) bekezdése és a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, 16. életévet be nem töltött kiskorú esetén az érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló hozzájárulása szükséges.

A hitel.ypo.hu-nak nem áll módjában ellenőrizni a hozzájárulást, a felhasználó szavatol annak helyességéért.
A hitel.ypo.hu a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.
A hitel.ypo.hu a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, azokat
nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
A hitel.ypo.hu az adatkezelést annak céljaival összefüggésben határozza meg, és a szükségesre kell korlátozza.
A hitel.ypo.hu által kezelt személyes adatok pontosak, teljesek és időszerűek, és a hitel.ypo.hu
minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson,
érdekmérlegelési teszttel alátámasztott jogos érdeken, szerződés teljesítésén vagy jogi kötelezettség teljesítésén alapul.
A személyes adatokat – a jelen tájékoztatóban egyébként nem jelzett esetben – a hitel.ypo.hu az ügyfélkapcsolat fennállásáig és a polgári jogi igények érvényesítéséig tárolja.

3. A hitel.ypo.hu a csalás kiszűrése és megelőzése érdekében bizonyos személyes és tranzakciós adatokat tárol a felhasználóiról a szerződéses kapcsolat megszűnését követően is (fiók felfüggesztése, kizárása). Az adatok tárolása csak olyan mértékben és célból történik, hogy alkalmas legyen annak megakadályozására, hogy a kizárt felhasználó új fiókot indítson a jövőben.
Az adatok tárolása annak érdekében történik, hogy a platform többi felhasználója számára biztonságos platformot megőrizze.

A hitel.ypo.hu az adatkezelései esetben az alábbi szempontok alapján jelen Tájékoztatóban az alábbiak alapján ad részletes tájékoztatást:
- a személyes adatkezelés célja,
- a személyes adatkezelés jogalapja(i),
- a kezelt személyes adatok köre, és az adatok adattípusai,
- a személyes adatok tárolásának időtartama (amennyiben eltér a jelen pontban meghatározottól),
- a személyes adatok címzettjeinek meghatározása és az esetleges adattovábbításban a címzetteket,
- az alkalmazott adatbiztonsági intézkedések a személyes adatok védelme érdekében.

3.1. A honlap látogatóinak adatai, sütik elhelyezése
A honlapok látogatása során a hitel.ypo.hu rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.
Az adatok kezel ésének jogalapja a hitel.ypo.hu jogos érdeke.

Az IP címek rögzítésének folyamata az arányosság és az adattakarékosság elveivel összhangban került kialakításra. Az érintettek IP címei anonimizált, a látogatók esetleges regisztrációjával nem összekapcsolható módon kerülnek, korlátozott időtartamban tárolásra, így az érintettek magánszférájának korlátozása nélkül valósítjuk meg az anonim statisztikák készítését.
Az adatokat a szerver egy hónapig tárolja.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás és a honlap működésének elősegítése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-król szóló részletes tájékoztatót itt olvashatja.

3.2. Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon, statisztikák és elemzések készítése A hitel.ypo.hu által üzemeltetett honlapok kódjai a hitel.ypo.hu-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak.
Az egyik ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását (Google Analytics, etarget). A másik külső szerver a honlapon megjelenő hirdetések kiszolgálását végzi (Adverticum). Ezen adatok kezeléséről az egyes, a hitel.ypo.hu-tól független adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A külső szolgáltatók a hitel.ypo.hu által kezelt személyes adatokhoz nem férnek hozzá, a hitel.ypo.hu kizárólag aggregált, nem személyes adatok elérhetőségét biztosítja.


Elérhetőségük:


https://adverticum.net/


https://www.etarget.hu/


https://www.google.com/


A hitel.ypo.hu a felhasználók személyes adatait a szolgáltatásokat és a felhasználói élményt javító statisztikák, elemzések készítésére és informatikai rendszerek fejlesztése céljából is felhasználja.

Olcsóbb bank hitel megoldásokat keres? Kérjen ingyenes ajánlatot online űrlapon keresztül, tapasztalt ügyintézők és tanácsadók várják ajánlatok összehasonlításával.
Kedvezményes vásárlás, úgy hogy nem kell Önnél több száz különböző kedvezményre jogosító mágneskártyát hordania? Megoldható! Vásárlásai értékéből azonnali pénzvisszatérítést nyújt Lyoness vásárlás törzsvásárlói kártya.
Hitel választó az arénában! Mit jelent ezt? Ön feladja igényét és cserébe ügyintézők versenghetnek az Ön kegyéért.
Egy tanácsadói portál amely segít eligazodni a hitelek és a különböző kölcsönök világában.

© Copyright 2020 Hitel Vadász.Minden jog fenntartva.

Keresés

Ez a weboldal cookie-kat használ a hitelesítés, navigáció és egyéb funkciók kezelésére. Honlapunk használatával Ön elfogadja hogy cookie-kat helyezhetünk el az eszközén.
GDPR letöltés | GDPR rendelet